Скрыть:

Перемогозрада головного мозга

Перемогозрада головного мозга

Как охарактеризовать сей "исторический" опус, не могу придумать без нецензурных выражений, типа "Хохлопидорство головного (если он есть) или, какого другого спинного мозга.
То что, книга на самом древнем языке мира-мове (ещё динозавры на ней мычали) создаёт небольшой дискомфорт в понимании. Зато, в оглавлении читателя сразу валит наповал:
У книзі подано походження та життя української нації
від її утворення 40 тисяч років тому і до XI століття н. е.
Автор висвітлює той період розвитку українського народу,
що його забороняли описувати московські колонізатори.
Пишучи за нас нашу історію, вони “відрубали” історичні корені
нації, чим знівечили тяглість її походження, розвитку і
життя. А “історію” її почали з IX ст. н. е. - від князювання
Олега II Українського.
У книзі вміщено унікальні матеріали, що їх досі в історії
нації не публікували або друкували мало та розрізнено.
Але це не історія нації, я к може здатися на перший погляд,
а лише краєзнавчі веди (знання) автора. Тому книжка
буде добрим помічником саме для осягнення походження і
життя української нації з найдавніших часів.
Для широкого загалу читачів.
При вивченні історії в школах та вузах може бути використана
я к книга для додаткового читання.

Каким образом, украинские учОные доказали, что украинцы-самый древний народ на земле не совсем понятно. Во всяком случае, история Украины начинается со времён неолита. Но понятно, что украинскую историю скрывали и исказили московские татаро-монголы.
Из книги, становится понятно, что Великая Украина соперничала с такими народами и государствами древности: сарматами, Древней Элладой и Древним Римом. Всё это, в несколько урезанном виде, попытаюсь здесь отразить.
Вот оглавление сего труда:
ЗМІСТ
До поважних панства читачів.............................................................. 11
Ч а с т и н а 1 . У К РА ЇН С ЬК А Н А Ц ІЯ В П РА Д А В Н І ЧАСИ .... 15
ПАЛЕОЛІТ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ЙОГО ЕПОХИ.........................................................16
Ашельська епоха..........................................................................................................................16
Мустьєрська епоха.....................................................................................................................18
Пізній палеоліт................................................................................................................................19
Розділ 1.
ЖИТТЯ СЛОВ'ЯНЦІВ-ПРАУКРАЇНЦІВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
У ПІЗНЬОМУ ПАЛЕОЛІТІ. ПОЯВА НАЗВИ "СЛОВ'ЯНЦІ".
ПЕРША СЛОВ'ЯНА-УКРАЇНА ТА ЇЇ РУЇНА............................................................................20
Поява зв'язної мо ви................................................................................................................ 20
Поява назви "слов'янці"..........................................................................................................21
Побут словянців-праукраїнців пізнього палеоліту.............................................21
Останнє зледеніння Східної Європи
і життя-буття слов'янців-праукраїнців........................................................................24
Поява землеробства................................................................................................................. 25
Кінець останнього зледеніння.
Зміни території на півдні Східної Європи...............................................................26
Утворення нових морів - Слов'ян-моря і Сур'я-моря...............................26
Утворення нового півострова Слов'янець..............................................................26
Розділ 2.
ЖИТТЯ СЛОВ'ЯНЦІВ-ПРАУКРАЇНЦІВ У МЕЗОЛІТІ.
ДРУГА СЛОВ'ЯНА-УКРАЇНА..........................................................................................................27
Відновлення і відбудова зруйнованого льодовиком.....................................27
Розділ 3.
ЖИТТЯ СЛОВ'ЯНЦІВ-ПРАУКРАЇНЦІВ У НЕОЛІТІ.
ВИДАТНА СЛОВ'ЯНО-ПРАУКРАЇНСЬКА ЦИВІЛІЗАЦІЯ........................................... 32
Житло...................................................................................................................................................33
Господарство. Землеробство.............................................................................................33
Тваринництво............................................................................................................................... 34
Мисливство і рибальство.....................................................................................................34
Ремесло..............................................................................................................................................34
Прядіння, плетіння, ткацтво.......................................................................................35
Кераміка................................................................................................................................... 35
Людиноподібні стели...................................................................................................... 35
Транспорт......................................................................................................................................... 36
Назви морів, портів, річок, гір...........................................................................................36
Наукові веди-знання. Письмо............................................................................................37
Духовне життя. Дажбожа віра..........................................................................................38
Святкування................................................................................................................................... 40
6 Українська нація
Усна народна творчість.......................................................................................................... 41
Поховання померлих..............................................................................................................43
Мистецтво........................................................................................................................................44
Суспільний л а д ..............................................................................................................................45
Розділ 4.
ЖИТТЯ СЛОВ'ЯНЦІВ-ПРАУКРАЇНЦІВ У МІДНОМУ ВІЦІ.
ВЕРШИНА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ПРАУКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ...............................46
Метал мідь.......................................................................................................................................46
Клімат.................................................................................................................................................. 47
Землеробство-тваринництво............................................................................................47
Ремесло..............................................................................................................................................48
Наукові знання..............................................................................................................................48
Мистецтво........................................................................................................................................ 48
Поховання померлих..............................................................................................................49
Стели на могилах.......................................................................................................................49
Обмін і транспорт......................................................................................................................50
Віра.......................................................................................................................................................... 51
Народна медицина...................................................................................................................51
Оселі - села і міста..................................................................................................................... 51
Суспільний л а д .............................................................................................................................. 52
Розділ 5.
ЖИТТЯ СЛОВ'ЯНЦІВ-ПРАУКРАЇНЦІВ У БРОНЗОВОМУ ВІЦІ.
ЗАНЕПАД СЛОВ'ЯНО-ПРАУКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ............................................ 53
Занепад видатної цивілізації слов'янців-праукраїнців..................................55
Велика міграція арійців і арійців-арушитців........................................................... 57
Топоніміка........................................................................................................................................ 60
Свідчать археологи...................................................................................................................60
Письмові свідчення..................................................................................................................... 61
Вигадка "індоєвропеїзму"...................................................................................................62
Розділ 6.
УТВОРЕННЯ ПЕРШИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЛЕМЕН-ДЕРЖАВ.
ПЛЕМІННЕ БАГАТОДЕРЖАВ'Я. ПОЯВА НАЗВИ "УКРАЇНЦІ".
ТРЕТЯ УКРАЇНА-СЛОВ'ЯНА........................................................................................................... 64
Племінне багатодержав'я.....................................................................................................65
Найдавніші українські племена-держави................................................................66
Поява назв "Україна" й "українці"...............................................................................67
Державні символи..................................................................................................................... 70
Ч а с т и н а 2 . У К РА ЇН С ЬК А Н А Ц ІЯ В ЧАСИ
АНТИЧНОГО РА БО В Л А С Н И Ц Т В А ..........................71
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД АНТИЧНОГО РАБОВЛАСНИЦТВА..........................................72
Розділ 1.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у Х ст. до н. е..................................................................... 74
Українське багатодержав'я.................................................................................................74
Економіка багатодержав'я.................................................................................................. 77
Розділ 2.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇЇ у ІХ ст. до н. е...............................................................80
Найголовніші річкові порти..................................................................................................81
Духовне життя і світогляд-веди.......................................................................................83
Розділ 3.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VIII ст. до н. е..............................................................87
Розділ 4.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VII ст. до н. е....................................................................91
Іраномовні кочовики ішкузці............................................................................................. 91
Початки торгівлі з еллінцями............................................................................................. 97
Розділ 5.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VI ст. до н. е..............................................................101
Напад Ірану-Персії на українську Поморину.................................................... 102
Велика Україна - перша централізована держава
української нації.......................................................................................................................105
Розділ 6.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у V ст. до н. е............................................................108
Еллінський історик Геродотос про У кр а їн у ..........................................................110
Розділ 7.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у М ст. до н. е.......................................................... 113
Елліно-українська війна.........................................................................................................114
Розділ 8.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у ІІІ ст. до н. е.............................................................118
Навала іраномовних кочовиків-сарматців..............................................................118
Міт про війну Гераклоса з амазонками.................................................................. 122
Розділ 9.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у ІІ ст. до н. е...............................................................124
Розділ 10.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у І ст. до н. е.............................................................. 130
Трьохсотлітня колонізація Римом усіх наших морських портів 132
Українська нація Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!Я шаловливый гомосек!__ 7
8 Українська нація
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у І тис. до н. е.
ПІДСУМКОВИЙ ОГЛЯД................................................................................................................136
Духовна культура нації, релігія...................................................................................... 136
Наука, писемність, освіта.................................................................................................... 138
Література, народна творчість і веди, театр-вертеп......................................138
Архітектура і мистецтво...................................................................................................... 139
Свідчення римського поета Овідія............................................................................. 140
Національне і міжнародне літочислення..................................................................141
Розділ 11.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у І ст. н. е......................................................................143
Довідка про римське військо..........................................................................................145
Римо-українські війни.......................................................................................................... 146
Виникнення християнства..................................................................................................148
Мітраїзм................................................................................................................................... 148
Єшуаїзм....................................................................................................................................149
Християнство........................................................................................................................150
Розділ 12.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у ІІ ст. н. е.....................................................................153
Римські історії про західних слов'ян.......................................................................... 156
Розділ 13.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у ІІІ ст. н. е...........................................................................160
Посадникування-княжіння Яросвіта І Великоукраїнського.....................160
Посадникування-княжіння Ведомисла І Великоукраїнського............... 161
Посадникування-княжіння Гостромисла І Великоукраїнського 161
Посадникування-княжіння Хороброслава І Великоукраїнського 163
Посадникування-княжіння Арійсвіта І Великоураїнського......................163
Розділ 14.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у М ст. н. е...................................................................165
Посадникування-княжіння Сур'яслава ІІІ Великоукраїнського............166
Посадникування-княжіння Славомира І Великоукраїнського.............166
Посадникування-княжіння Дажбожлюба (Божа) І
Великоукраїнського............................................................................................................... 167
Кочові по-звірячому дикі орди гунців.....................................................................167
Гунська ординська навала на Велику Україну..................................................169
Розділ 15.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у V ст. н. е...................................................................177
Посадникування-княжіння Святояра І Великоукраїнського..................183
Посадникування-княжіння Новояра І Великоукраїнського....................184
Посадникування-княжіння Дажбожслава (Божа) І
Великоукраїнського...............................................................................................................185
Ч а с т и н а 3 . У К РА ЇН С ЬК А Н А Ц ІЯ В ЧАСИ
РАНЬОГО Ф Е О Д А Л ІЗМ У .............................................187
Загальний огляд раннього феодалізму.......................................................................... 188
Розділ 1.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VI ст. н. е........................................................................... 190
Великокняжіння Києслава (Кия) І Божеславича Українського 190
Заселення українцями Подунав'я і Тракії...................................................... 192
Великокняжіння Мизамира І Києславича Українського............................195
Утворення Тюркського каганату.
"Великий заповіт" гунців-тюркців........................................................................196
Великокняжіння Доброслава І Мизамирича Українського.....................198
Розділ 2.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VII ст. н. е..................................................................201
Великокняжіння Богуслава (Ордадавислава) І
Доброславича Українського............................................................................................ 201
Утворення світової релігії іслам та імперії Арабський халіфат... 203
Великокняжіння Малокиєслава І Богуславича Українського 205
Виникнення Хозарського каганату...................................................................206
Великокняжіння Корсслава І Малокиєвича Українського.......................208
Розділ 3.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у VIII ст. н. е............................................................... 209
Великокняжіння Семияра І Корсславича..............................................................209
Великокняжіння Ігрослава (Ігоря) І Семиярича...............................................210
Великокняжіння Оленслава (Олега) І Ігрославича..........................................210
Великокняжіння Берислава (Бравита) І
Оленславича Українського................................................................................................213
Нашестя норманців.........................................................................................................215
Розділ 4.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у ІХ ст. н. е....................................................................217
Великокняжіння Берислава (Бравита) І
Оленславича Українського.................................................................................................217
Великокняжіння Славомира (Славита) І
Бериславича Українського...............................................................................................220
Великокняжіння Багатслава (Аско) І
Спавомирича Українського..............................................................................................222
Великокняжіння Дарислава (Дарита) І
Багатславича Українського.............................................................................................. 226
Великокняжіння Оленслава (Олега) ІІ
Багатславича Українського.............................................................................................. 228
Розділ 5.
ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ у Х ст. н. е................................................................... 234
Великокняжіння Оленслава (Олега) ІІ
Багатславича Українського..............................................................................................234
Українська нація
10 Українська нація
Великокняжіння Ігрослава (Ігоря) ІІ
Оленславича Українського............................................................................................... 237
Правління великої княгині Оленслави (Ольги) І Української 240
Великокняжіння Святослава І Ігрославича Українського......................... 242
Великокняжіння Ярополка І Святославича Українського........................248
Великокняжіння Володимира-Василя І
Святославича Українського.............................................................................................249
Внутрішні справи...............................................................................................................251
Зовнішні справи................................................................................................................ 253
Реформи.................................................................................................................................254
Законодавство................................................................................................................... 260
Освіта.........................................................................................................................................260
Монети.....................................................................................................................................260
Бенкети.....................................................................................................................................261
Останні роки великокняжіння.................................................................................261
Плин часів................................................................................................263
Післямова.................................................................................................267

Уже из оглавления понятно, что автор проделал огромную и трудную работу.
П р о ч и т авш и цю кн иж к у , д о в ід а єт е с я п р а в д у пр о поход ж
ен н я у кр аїн сько ї н ац ії: коли, де і я к в о н а у тво рил ася, я ки й
історичний ш л я х пройшла.
Мин уло п о н а д д е с я т и л іт т я в ід то д і, я к в ід р о д и л а с я н е з
а л еж н а д е рж а в а У к р а їн а , а л е н аш і н а у к о в ц і до сі н е д о с л
ід и л и і н е о п и с а л и е тн о г ен е з с в о є ї н а ц ії. Не б ер у т ь с я . Ч и
то м о с к в и н о -тю р к с ь к і (т а т а р с ь к і) к о л о н із а т о р и т а к з а г л у ш
и л и у н и х н а ц іо н а л ь н е іс т о р и ч н е м и с л е н н я ? Ч и ц е п р о сто
з в и ч к а п е р е п и с у в а ти к о л о н із а т о р с ь к е , п е р е л и в аю ч и з
п у с т о г о в п о р ож н є ?


Это педетс, товарищи:
До приходу н а українську землю у Х ІІІ столітті (1236—1240 рр.)
колонізаторів монголо-тюркців (монголо-татарців) україн ська н а ц
ія за с е л ял а всю територію Східної Європи від Бал ти ки і Північного
Льодовитого океану н а півночі до Каспію, К авказу і Чорномор
’я н а півдні; від гір К ар п а т н а заході до Уральських гір н а сході.
Н а ц ій т ер и то р ії з 500 року до н. е. по 500 р ік н. е. була
д ерж а в а Вели к а У к р а їн а (в степу і лісостепу) т а б ага то д ерж ав ’я
племен (у лісовій зоні), а з 500 року н. е. по 1169 р ік — могутня
у к р а їн с ь к а д ерж а в а Велике К ня зівство У к р а їн а (в степу, лісостеповій
т а лісовій зонах) з і столицею у К и є слав і (Києві).


Также, великие украинцы придумали и цифры. Всё это есть в книге.

З а н а у к о в и м и д а н и м и , б л и з ь к о 4 0 т и с я ч р о к ів том у в
людност і Східної Європи поступово з ’я в и л а с я з в ’я зн а мова.
-доказательство древности мовы.

Так у них появился тризуб:
При утворенні українських племен-держав символи єдиного
Господа Дажбога синьо-жовті кольори і Трисуття ( нині Тризуб)
стали державними (поруч з релігійними) символами усіх племен-
держав. Ці державні символи наша нація продовжує ревно зберігати
(вже понад три тисячоліття) і нині. Жорстокі колонізатори
ні заборонами, ні тортурами, ні сибірами, ні колонізаторськими
замінами не змусили націю відмовитися від своїх державних символів.
Незламна духовна сила нації!


facepalm украинцы воевали аж с Веспасианом:
РИМО-УКРАЇНСЬКІ ВІЙНИ
За наказом імператора Веспасіянуса у 74 р. почалися колонізаторські
воєнні дії леґіонів проти Великої України. Це була
колонізаторська війна з боку Риму і національно-визвольна війна з
боку Великої України. При Посадникові-князеві Гордославі Вели-
коукраїнському наступ леґіонців вівся на території Волості Тиврії
між Дністром і Бугом. Наші вої хоробро билися і боронили рідну
землю, уникаючи вирішальної битви, щоб не втратити військо. На
допомогу прибували полки й ополчення з Волостей: Арії, Сурії, Уличії,
Малої України, Арусичії, Дулібії.


Несколько карт:
Трудное становление украинского государства
Украино-иранская война, VI век до нашей эры, разгром персов

Перемогозрада головного мозга

Территория после этой войны

Перемогозрада головного мозга

Перемогозрада головного мозга

Перемогозрада головного мозга

Перемогозрада головного мозга

Комментарии (47)

 1. Разгибатор Пихфинофф
  Бля пошли все на хуй!
  Нагибатор 17 августа 2016 17:20 #1376613
  Хохлов на мыло. На хозяйственное

  +380932068770 телефон стоп хама пидораса
 2. Гравицапа
  Rayder69 17 августа 2016 17:27 #1376617
  Одичалые мутанты bubles
 3. Кургинян
  admin 10 апреля 2017 22:39 #1469172 Самое прикольное что у него реально 11 акков))) с которых он регулярно заходит ставить минусы)) основной акк m_agadan а еще 10 это cvr1 - cvr10 это прикинь каким ущербный уебищем надо быть то))) чтоб сделать аки и себя лайкать ахахаха а других минусить... пиздец просто ДНО... facepalm
  Sloupok 17 августа 2016 17:31 #1376620
  gentleman Приветствую, Магалекс. Впредь почтительнее я бы рекомендовал общаться с представителями столь великого и славного народа, как Укры. Спасибо тебе большое, а то мы по незнанию представляем их попрошайками и холопами-гастарбайтерами, оно вона как!
  Зы Задорнов на фоне этих сочинителей лох haha haha haha !!!
  1. Шайтази
   magaalex 17 августа 2016 17:44 #1376634
   gentleman
   Впредь почтительнее я бы рекомендовал общаться с представителями столь великого и славного народа, как Укры
   куда нам московским тюрко-монгольцам до древнейшего эпического народа oda . Вон и Бетховен, сука, при написании своей музыки вдохновлялся хохлятским народным эпосом.

   "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
   Джордж Оруэлл
   "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
   С. Капица
  2. Гость
   SVV1 17 августа 2016 19:06 #1376683
   gentleman Приветствую тебя и Магалекса!
   1. Шайтази
    magaalex 18 августа 2016 10:47 #1376938
    gentleman

    "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
    Джордж Оруэлл
    "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
    С. Капица
 4. КиркороФФ
  В нашей волости три болести: рекрутство, подати да земщина.
  Клим Чугункин 17 августа 2016 17:33 #1376621
  Мыкола - красавчик, под шумок всеобщий, хуяк и капусты нарубил , ща если за учебную литературу примут - будет олигарх еще один jjosh
 5. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 17:34 #1376622
  Цитата: Rayder69
  Одичалые мутанты bubles

  gentleman я, когда читал, охуевал: мове 40 тыс. лет!!!! Историю кляты московские тюрко-монголы исковеркали. Это ваще пипец facepalm
  Кто хочет просветится, адрес этого опуса:

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
  1. Гравицапа
   Rayder69 17 августа 2016 17:41 #1376631
   gentleman
   Ты вручаешь человечеству СВЕТОЧ истинных знаний! jjosh
   1. Гость
    SVV1 17 августа 2016 19:08 #1376684
    Райдер! gentleman Приветствую из земель Сибирских, возле Байкала!
    1. Гравицапа
     Rayder69 17 августа 2016 20:39 #1376714
     SVV1, здоров дружище gentleman Байкал, это великое море. Очень рад, что в девяностые по стечению обстоятельств, случилось, что дочку в места моего детства через всю нашу страну отправил поглядеть. В том числе и Байкал увидела. good
 6. ДолбоебЪ
  Navigator 17 августа 2016 17:35 #1376624
  поражают удивительно прямые границы в 6 веке до н.э. а это в свою очередь означает что укры были знакомы с геодезией и проэкцией Меркатора за 2000 лет до самого Меркатора, и сами могли определять свои границы не озираясь на мнение диких соседей. базара нет великая нация
 7. Кургинян
  admin 10 апреля 2017 22:39 #1469172 Самое прикольное что у него реально 11 акков))) с которых он регулярно заходит ставить минусы)) основной акк m_agadan а еще 10 это cvr1 - cvr10 это прикинь каким ущербный уебищем надо быть то))) чтоб сделать аки и себя лайкать ахахаха а других минусить... пиздец просто ДНО... facepalm
  Sloupok 17 августа 2016 17:40 #1376628
  Цитата: magaalex
  Кто хочет просветится, адрес этого опуса:
   Показать / Скрыть текст
  http://s9.uploads.ru/TINfR.pdf

  Ну нахуй, на годные вещи времени нет.
  зы Скачал флибусту, около 200 Гб, сынишка взял, удалил suicide
 8. Кургинян
  admin 10 апреля 2017 22:39 #1469172 Самое прикольное что у него реально 11 акков))) с которых он регулярно заходит ставить минусы)) основной акк m_agadan а еще 10 это cvr1 - cvr10 это прикинь каким ущербный уебищем надо быть то))) чтоб сделать аки и себя лайкать ахахаха а других минусить... пиздец просто ДНО... facepalm
  Sloupok 17 августа 2016 17:52 #1376638
  Цитата: magaalex
  куда нам московским тюрко-монгольцам до древнейшего эпического народа

  Я на три четверти сибиряк,мать вообще из чалдонов махровых, каково хуя они меня угро-финном обзывают? Обидно.
 9. Вменяем и Опасен
  Видно в понедельник их мама родила
  tom1201 17 августа 2016 17:56 #1376639
  Меня поражает следующая хуйня. В сраче не учавствую. вот учебник сей придумали же не вчера и не в том году. Почему когда Виктор 1 красивый начал награждать бандеру героем украины и вести всякую националистическую политику, такой хуйни не было. ПОчему великих укров начали постить везде только сейчас?

  M_agadan, Yankinmuz! Как вам прелести русского мира?
  1. Шайтази
   magaalex 17 августа 2016 17:59 #1376647
   учебник сей придумали же не вчера и не в том году
   Тернопіль
   2005.

   "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
   Джордж Оруэлл
   "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
   С. Капица
 10. Моя хата з краю
  Внимание! Читая ниже будь бдителен! За брызги говна от разорвавшихся пуканов моих трёх личных шавок ответственности не несу!
  m_agadan 17 августа 2016 17:56 #1376643
  Эх... обложил бы местных хохлопидоров этой "литературой".. вспрыснул бы бензином....и.... уебал бы олёшку-инцеста сапогом, да так, чтобы зубы все вылетели... потом бы поджёг... derphappy

  Идёт клон(группа "ДолбоебЪ") по ЯХуею. Озирается где бы насрать. Навстречу ему модер.
  - Ты кто ?
  - Модератор...
  - Ну и что ?
  - Ну и БАН...
  - Я же Sloupok-ДолбоебЪ! У меня твинк!
  - Пахую... БАН значит БАН... Йоды.. Совки...Нероботы... m_a6adanы...клиторы.... надоели твои клоны!!!
 11. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 17:57 #1376644
  Цитата: Sloupok
  Я на три четверти сибиряк,мать вообще из чалдонов махровых, каково хуя они меня угро-финном обзывают? Обидно

  с ними не поспоришь, они лучше знают, докопались до неолита-проведена такая работа, колоссальный размер которой, мы и представить не можем facepalm. Что они курят или пьют mysli ?

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
 12. ДолбоебЪ
  Luv 17 августа 2016 17:58 #1376645
  У поцреодов храническая украина головного мозга... который наполовину сгнил от ТВ а наполовину от водяры и скреп.
  1. Гость
   Nazgul 17 августа 2016 21:22 #1376754
   СОГЛАСЕН, ВОТ СКАКАТЬ ПЕРЕСТАНУТ, ГЛЯДИШЬ И ОПОМНЯТЬСЯ
 13. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 18:01 #1376649
  Цитата: Luv
  У поцреодов храническая украина головного мозга... который наполовину сгнил от ТВ а наполовину от водяры и скреп.

  эка ты хохлов приложил jjosh

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
 14. Кургинян
  admin 10 апреля 2017 22:39 #1469172 Самое прикольное что у него реально 11 акков))) с которых он регулярно заходит ставить минусы)) основной акк m_agadan а еще 10 это cvr1 - cvr10 это прикинь каким ущербный уебищем надо быть то))) чтоб сделать аки и себя лайкать ахахаха а других минусить... пиздец просто ДНО... facepalm
  Sloupok 17 августа 2016 18:05 #1376650
  Цитата: magaalex
  Что они курят или пьют ?

  Годам к 60 мечтал накопить бабла, стать алкоголиком и уехать на побережье в Аргентину, там вина хорошие и дешёвые. Теперь у меня два варианта
 15. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 18:06 #1376652
  Цитата: Sloupok
  Теперь у меня два варианта

  какой второй?

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
  1. Кургинян
   admin 10 апреля 2017 22:39 #1469172 Самое прикольное что у него реально 11 акков))) с которых он регулярно заходит ставить минусы)) основной акк m_agadan а еще 10 это cvr1 - cvr10 это прикинь каким ущербный уебищем надо быть то))) чтоб сделать аки и себя лайкать ахахаха а других минусить... пиздец просто ДНО... facepalm
   Sloupok 17 августа 2016 18:14 #1376657
   Дык очевидно. Украина. Побережье есть, пойло выносящее мозг, судя по местным юзерам из 404 тоже, плюс УкрТВ. Язык понятен почти. жизнь дешёвая. Меня ждёт весёлая старость.
   1. Однояйчик
    чингачгук
    apparatus1975 17 августа 2016 18:38 #1376666
    В Аргентине тепло зимой, а у этих историков змерзнешь! Всем привет!!!

    Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
 16. Вменяем и Опасен
  Видно в понедельник их мама родила
  tom1201 17 августа 2016 18:24 #1376660
  Цитата: tom1201
  ПОчему великих укров начали постить везде только сейчас?

  так кто нибудь мне ответит почему сия движуха началась только сейчас а не в 2005?

  M_agadan, Yankinmuz! Как вам прелести русского мира?
  1. Пацак
   petrik 17 августа 2016 19:04 #1376682
   так тут же все просто
   вот пример тебе, в каждой деревне есть дурачок убогенький, ходит он рваный, грязный, сопли на кулах мотает, ребятишки его боятся, убегают от него, придумывают всевозможные страшилки, типа ночью ходит по деревне и ребятишек ворует и кровь у них пьет. у моих бабушки и дедушки в деревне байкало-кудара была такая арина дурочка, вот мы ее боялись, как только она в далеке показывалась, мы с криками разбегались кто куда и прятались, а она что-то крича на своем тарабарском языке бегала за нами. взрослые на всё это смотрели с улыбкой, смеялись, потому что знали, что она дурочка, но безобидная дурочка, кроме криков от нее ни чего не будет.
   но были в деревне и такие случай, когда мужики напьются, поругаются и кто-нибудь за ружьё хватается и не дай бог убьет другого по пьяне, вот тут к его дому вся деревня сбегалась и мужики и бабы, потому что знали, что это уже не шутки, такое надо сразу пресекать. если не убил, то говорили, чтоб успокоился, убрал оружие, ибо всякое в жизни бывает, ну напились, ну повздорили, не убивать же за это, завтра протрезвеешь сам жалеть будешь, другого убьешь и свою жизнь погубишь. а если страшное уже случилось, то душегуба или били по мордям и связывали до приезда милиции или если он отстреливался, то мужики баб и детей по избам запирали и брали ружья и шли гурьбой к дому ирода
   вот и с украиной также, когда эта зараза появилась, ни кто всерьёз к этому не относился, мы же братья, ну подуркуют некоторые полудурошные и успокоятся, тем более там таких раз-два и обчёлся. но вот когда, они братья наши меньшие совсем сдурели и их стало много и они стали убивать несогласных с ними, вот тут и прорвало, кто-то словом пытается образумить, что-ж вы делаете иуды, а кто-то посмелее и за ружьё взялся.

   Хохол останется хохлом
   Хоть ты пусти ЕГО в Европу
   Где надо действовать умом,
   Он напрягает только ж*пу.
   И потому-то на Руси
   Завещано аж Мономахом:
   "Связаться Боже упаси!
   С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
   Коварен жид, хотя и слеп ;
   Кичливый лях - похуже бл ** и,
   Хохол же - съест с тобою хлеб,
   И тут же в суп тебе нагадит.
   "Хохлы" Т. Г. Шевченко 1851г.
  2. Ископаемое жЫвотное
   За теми кто приходит арестовывать, потом приходят те кто расстреливает.
   hoursdragon 17 августа 2016 20:27 #1376705
   Тебе дедушка Бернард Шоу уже давно ответил:
   "Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам". И это - неоспоримо ибо при всём этом укро-дибилизме сегодня у себя на сайте в смысле на городском сайте увидел следующее: Бахмутчанам следует снова ожидать повышения тарифов на электроэнергию...
   Блять, сука, я просто боюсь спиздеть, но это с "перемоги" уже шестое, если не седьмое повышение. Но при этом, сука, древние протоукры, блять... пидоры ебаные.

   "Войну всегда объявляют правящие классы. Но в сражении участвуют классы бесправные. Хозяева жизни получают всё и ничего не проигрывают. Простые люди не получают ничего и теряют всё - в первую очередь свои жизни."
   "Не может быть никаких изменений, пока несколько человек владеют нашей страной, её производством, её ресурсами, пока они контролируют её богатство, а следовательно, и политику."
   Юджин Дебс
 17. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 18:31 #1376663
  Цитата: Sloupok
  Украина. Побережье есть, пойло выносящее мозг, судя по местным юзерам из 404 тоже, плюс УкрТВ. Язык понятен почти. жизнь дешёвая. Меня ждёт весёлая старость.

  веселее не придумаешь facepalm

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
 18. Однояйчик
  чингачгук
  apparatus1975 17 августа 2016 18:40 #1376668
  А куда подевались писюны с незалежней? Историю перечитывают? Ау! зозуля мудак отзовись!

  Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
 19. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 18:55 #1376675
  Цитата: tom1201
  так кто нибудь мне ответит почему сия движуха началась только сейчас а не в 2005?

  Костя, всё очень просто: пока они не начали хуйнёй заниматься, типа, свержения вороватых презиков и бомбить Восток, всем было глубоко похуй, что они творят в своём свинарнике 404. Надеюсь, я ответил на твой вопрос.

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
 20. Січ
  Козацькому роду нема переводу
  zozyla 17 августа 2016 19:51 #1376697
  mysli А в каком учебном заведении преподают по этой книге?

  Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан .
  1. Шайтази
   magaalex 18 августа 2016 10:54 #1376940
   Матрёшка по ней учился book .

   "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
   Джордж Оруэлл
   "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
   С. Капица
 21. Гравицапа
  Rayder69 17 августа 2016 20:18 #1376700
  В Петербурге прошла спецоперация по задержанию боевиков в жилом доме
  Четверых друзей сепаратюги как гнилых pulimet псин извели. Никто из сотрудников спецподразделений не пострадал. winner

  Цитата: zozyla
  mysli А в каком учебном заведении преподают по этой книге?

  Киселев наверное преподает. yes
 22. Гость
  Nazgul 17 августа 2016 20:36 #1376711
  НУ. АХУЕННО, ЧЁ)))
  ЭЙ, ОДИЧАЛЫЕ ИЗ 404, ВЫ В КУРСЕ ЧТО АМЁБУ ТОЖЕ ВЫ ИЗОБРЕЛИ jjosh
 23. ДолбоебЪ
  big_hunter 17 августа 2016 20:49 #1376718
  Реально одичалые. mercurywin
 24. ДолбоебЪ
  ugam 17 августа 2016 21:29 #1376765
  Комменты типа - Я не читал, но осуждаю...
  А если слово украина/украинцы заменить на русь/русские?
  О, сразу все обретает смысл и становится Отличной книгой, да?
  Хотя, конечно книга бред, потому что если бы автор нашел РЕАЛЬНЫЕ источники, подтверждающие его доводы, то это стало бы мировой сенсацией, а пока, увы, но это мокрые мечты щирого...
 25. ДолбоебЪ
  рашофашиков в топку
  samsvoy 17 августа 2016 21:30 #1376767
  Афффтор редкостный уебан, как и те кто его поддерживает...
  1. Ископаемое жЫвотное
   За теми кто приходит арестовывать, потом приходят те кто расстреливает.
   hoursdragon 18 августа 2016 10:32 #1376935
   Чувак, не могу не согласиться, как такого уебана как Галичанец вообще можно было поддерживать и печатать тем более, ума не приложу. Это ж каким нужно быть пиздонутым, чтоб такую ересь писать, да ещё и с умным выражением свиного ивано-франковского рыла. Так что согласен с тобой на 100500% а издательство "Мандрівечь" из Тернополя вообще ебанулись на всю пустоту черепной коробки, такую ёбань издавать. Так что ещё раз соглашусь: "
   Афффтор редкий уебан, как и те кто его поддерживают"


   "Войну всегда объявляют правящие классы. Но в сражении участвуют классы бесправные. Хозяева жизни получают всё и ничего не проигрывают. Простые люди не получают ничего и теряют всё - в первую очередь свои жизни."
   "Не может быть никаких изменений, пока несколько человек владеют нашей страной, её производством, её ресурсами, пока они контролируют её богатство, а следовательно, и политику."
   Юджин Дебс
 26. Гравицапа
  Rayder69 17 августа 2016 21:34 #1376770
  Цитата: samsvoy
  Афффтор редкостный уебан, как и те кто его поддерживает...

  Ты с детства инвалид? Или приобретенный даун?
  На ленточку наградную bubles
 27. Зайка Обрыгайка
  Святой Дух
  Готический Кирзач 17 августа 2016 21:52 #1376786
  С какой-то RU-помойки пост откопал facepalm

  Докажи Что Я Не Святой Дух
 28. Шайтази
  magaalex 17 августа 2016 22:44 #1376814
  Цитата: Готический Кирзач
  С какой-то RU-помойки пост откопал facepalm

  в отличии от тебя, я сам сию книжицу читал, так и пост мой от и до. Я же ссылку на книгу дал, читай😉.

  "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
  Джордж Оруэлл
  "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
  С. Капица
 29. Січ
  Козацькому роду нема переводу
  zozyla 17 августа 2016 22:51 #1376823
  Цитата: magaalex
  я сам сию книжицу читал, так и пост мой от и до

  Вот реально кому делать нехуй jjosh

  Договор с Россией не стоит той бумаги на которой написан .
  1. Шайтази
   magaalex 18 августа 2016 10:53 #1376939
   Веталь, ты же с остальными писал здесь, что про древних укров и, как они копали Чёрное море всё придумали в России. Ан нет, оказалось, ваше, отечественное.

   "Во время всеобщей лжи говорить правду-это экстремизм!"
   Джордж Оруэлл
   "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек"
   С. Капица
 30. Гость
  Alford 18 августа 2016 10:05 #1376928
  Бля, вы серьезно?? facepalm
 31. ДолбоебЪ
  cgurnd 18 августа 2016 12:57 #1376972
  Да таких чудо эпосов хватает не только в Украине, и в России и Румынии и в Киргизии и в любой другой стране. Упоротых хватает везде, кто с высшим кто нет. Нахера такой срач разводить.
 32. Гость
  Shakalikus 19 августа 2016 16:23 #1377423
  Чёт не скринов нихуя. Единственный пруф это обложка? да такую в фотошопе сделать 5 минут.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.